VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Thông tin liên hệ

HEAD OFFICE: 415/17 Truong Chinh, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh city, Vietnam

NORTH VIETNAM OFFICE: No. 12, Lot 4D, Trung Yen 10 Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

CENTRAL VIETNAM OFFICE: No. 10, Bach Dang Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky city, Quang Nam Province, Vietnam

Số điện thoại: 028 3810 2666

EMAIL: tuyendung@banthach.com

Chọn vị trí tuyển