PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA 2019

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Virus Corona 2019 trên Việt Nam và trên thế giới , Công ty Bàn Thạch ngay từ đầu đã chủ động cập nhật thông tin phòng dịch bệnh tới toàn thể CBNV, công trường Bàn Thạch nơi tập trung đông lực lượng thi công, lao động phổ thông đến … Read more