Nhà xưởng 04-2 của Công ty Giavico

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng 04-2 của Công ty Giavico

Chủ đầu tư        :  Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Giavico.

Phạm vi              :   Thi công xây dựng.

Qui mô               :   2.765 m2

Địa chỉ                :   Ấp 1, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.

Nhà xưởng 04-2 của Công ty Giavico

Dự án

Nhà xưởng 04-2 của Công ty Giavico

Ấp 1, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.