Nhà xưởng cho thuê lô D7&D8 - Vàm Cỏ

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng cho thuê lô D7&D8 – Vàm Cỏ

Chủ đầu tư        :   Công Ty TNHH Lương Thực Vàm Cỏ

Phạm vi              :   Tổng thầu thi công (Xây dựng và MEP).

Qui mô               :  189 ha.

Địa chỉ                :   Lô D7 , D8 Đường số 10, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Dự án

Nhà xưởng cho thuê lô D7&D8 - Vàm Cỏ

Lô D7 , D8 Đường số 10, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An