THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG PCR

QUY MÔ
DỰ ÁN

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG PCR

Phạm vi    : Tổng thầu thi công xây dựng.

Quy mô    : 40 ha

Địa chỉ     : Lô 09-2, đường N8, Khu công nghiệp Phước Đông, Xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.