07-2023 17

17, 07, 2023

Coretronic – Ba Ria Vung Tau

07-2023 17

17, 07, 2023

Flexispot Project – Tien Giang

07-2023 17

17, 07, 2023

TKG Project – Tay Ninh

06-2022 28

28, 06, 2022

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TKG ECO MATERIAL VINA

04-2022 07

07, 04, 2022

Dự án thi công – BTCI Corp

04-2022 07

07, 04, 2022

TCL Phase 2 – Binh Duong

10-2020 10

10, 10, 2020

HÌNH LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ TCL