Nhà Máy DONGSUNG

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà Máy DONGSUNG

Phạm vi              :   Cải tạo văn phòng – Thi công cảnh quan sân vườn.

Địa chỉ                :   KCN AMATA – Đồng Nai.

Nhà Máy DONGSUNG