Nhà xưởng 4FCủa công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam)

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng 4F

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Freetrend Industrial A Việt Nam.

Phạm vi              :   Thiết kế và thi công (xây dựng và M&E) nhà xưởng 4F.

Qui mô               :   1.920 m2.

Địa chỉ                :   KCN Trong KCX Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Nhà xưởng 4FCủa công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam)