Nhà xưởng - Công ty TNHH Freetrend Industrial A VN          

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng – Công ty TNHH Freetrend Industrial A VN

Chủ đầu tư        :  Công ty TNHH Freetrend Industrial A VN

Phạm vi              :  Thi công xây dựng nhà xưởng, nhà xe.

Quy mô            :  1 Ha

Địa chỉ                :  KCX Linh Trung II, Thủ Đức, HCM.

Nhà xưởng - Công ty TNHH Freetrend Industrial A VN