Nhà xưởng sản xuất Sinoma

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng sản xuất Sinoma

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Vật liệu Màng Sinoma Việt Nam

Phạm vi              :   Tổng thầu thiết kế và thi công (Xây dựng và M&E).

Qui mô               :   30.826 m2

Địa chỉ                :   KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai, Việt Nam

Dự án

Nhà xưởng sản xuất Sinoma

 Lô D6 – KCN Tam Thăng – xã Bình Nam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam – ViệtNam.