Nhà máy Giấy - Nhiệt điện Giai đoạn 2 CheLoong

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà máy Giấy – Nhiệt điện Giai đoạn 2 CheLoong

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH CHENG LOONG BÌNH DƯƠNG PAPER

Phạm vi : Tổng thầu thiết kế (Xây dựng và MEP)

Qui mô : 6 ha trên tổng khu 75 ha.

Địa chỉ : Khu số 4, KCN Quốc Tế Protrade, xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam