Nhà Máy Hyosung Quảng Nam

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà Máy Hyosung Quảng Nam

Chủ đầu tư        :   HYOSUNG VINA CHEMICALS Co.ltd

Phạm vi              :  Tổng thầu thi công Xây dựng

Qui mô               :  21 ha

Địa chỉ                :   Lô D6 – KCN Tam Thăng – xã Bình Nam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam – ViệtNam.

Dự án

Nhà Máy Hyosung Quảng Nam

 Lô D6 – KCN Tam Thăng – xã Bình Nam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam – ViệtNam.