Nhà máy Vard Vũng Tàu

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà máy Vard Vũng Tàu
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH VARD VŨNG TÀU

Phạm vi : Thi công Xây dựng Xưởng Điện (Xây dựng và MEP)

Qui mô : 14 ha

Địa chỉ : KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.VũngTàu, T.BR-VT.

Nhà máy Vard Vũng Tàu