NHÀ SINH HOẠT VÀ NHÀ VĂN PHÒNG TẠM THỜI

QUY MÔ
DỰ ÁN

NHÀ SINH HOẠT VÀ NHÀ VĂN PHÒNG TẠM THỜI

Chủ đầu tư        :   Công Ty Cổ Phần ô Tô Hyundai Việt Nam

Phạm vi              :  Thi công xây dựng

Qui mô               :   4.128,6 m2

Địa chỉ                :   Lô 01CN-08CN, khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

NHÀ SINH HOẠT VÀ NHÀ VĂN PHÒNG TẠM THỜI

Dự án

NHÀ SINH HOẠT VÀ NHÀ VĂN PHÒNG TẠM THỜI

 Lô 01CN-08CN, khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.