Nhà xưởng TKG Eco Material Vina

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng TKG Eco Material Vina
Chủ đầu tư : TKG Eco Material Vina

Phạm vi : Tổng Thầu Thiết Kế & Thi Công Xây Dựng

Qui mô : 54.755 m2 (DT. SXD của GD2 : 17.951,22 m2).

Địa chỉ : Lô Số 45-18-2, Đường N14 – KCN Phước Đông – X. Phước Đông – H. Gò Dầu – T. Tây Ninh

Nhà xưởng TKG Eco Material Vina