2023-01
12
12, 01, 2023

LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM CHÚC MỪNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN, NHÀ QUẢN LÝ TIÊU BIỂU VÌ SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là tổ chức xã hội, tập hợp rộng rãi các tổ chức, công dân Việt Nam trên phạm vi quốc gia và người Việt Nam ở nước ngoài tự nguyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động theo mục tiêu, lý tưởng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (gọi tắt là UNESCO) đã được ghi nhận trong Công ước thành lập UNESCO. Liên hiệp có chức năng nhiệm vụ là cánh tay nối dài của công tác UNESCO của Chính phủ Việt Nam, là thành viên tích cực có uy tín của Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới và khu vực châu Á- Thái Bình Dương, thúc đẩy việc truyền bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin truyền thông, là những lĩnh vực hoạt động chuyên môn của UNESCO.

Tích cực hưởng ứng thực hiện nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức Biểu dương “Doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý tiêu biểu vì sự phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Sản phẩm, thương hiệu bản sắc Việt định vị giá trị Toàn cầu” dành cho các lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là tấm gương ưu tú tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển sản phẩm, thương hiệu bản sắc Việt định vị giá trị toàn cầu trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế số, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và chấn hưng đất nước theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Góp phần lan tỏa giá trị Quốc gia, phẩm hạnh Dân tộc.

Tà áo dài truyền thống được người Việt Nam bảo tồn qua nhiều thời kỳ, trân trọng để truyền lại cho thế hệ mai sau. Áo dài cũng minh chứng cho sự thay đổi của Việt Nam, trường tồn với thời gian, trở thành quốc phục của đất nước đã từ lâu, áo dài là một biểu tượng văn hóa. Để áo dài Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại, Việt Nam đang trong quá trình tích cực chuẩn bị xem xét công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo tiêu chí của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Đánh giá tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát huy cũng như nâng cao nhận thức về giá trị của Áo dài Việt Nam. Trên sân khấu biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, nhà quản lý tiêu biểu đều mang trang phục áo dài truyền thống và in logo của UNESCO Việt Nam  đó là điểm nhấn mà Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam mong muốn các di sản thể hiện và được tôn vinh.

Xin chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý tiêu biểu “Vì sự phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn: Tổng Hợp.

14, 01, 2024

LỄ KHỞI CÔNG “DỰ ÁN SẢN XUẤT 3 TRIỆU LỐP PCR CÓ TÍNH NĂNG CAO MỖI NĂM” CỦA CÔNG TY TNHH JINYU TIRE (VIỆT NAM)

12, 12, 2023

Dự án “NHÀ MÁY SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM THÉP HÒA PHÁT LONG AN” chính thức được triển khai.

20, 10, 2023

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10!

26, 09, 2023

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN