Nhà xưởng C - Koda Saigon

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng C – Koda Saigon

Chủ đầu tư        :  Công Ty Tnhh Koda Saigon

Phạm vi             :   Tổng thầu thiết kế & thi công.

Qui mô               :  9.408 m²

Địa chỉ                :   Lô A4-A5, KCN Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An,  Việt Nam.

Dự án

Koda Saigon

 Lô A4-A5, KCN Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An,  Việt Nam.