NHÀ XƯỞNG HÒA PHÁT LONG AN

QUY MÔ
DỰ ÁN

NHÀ XƯỞNG HÒA PHÁT LONG AN

Phạm vi        : Tư vấn pháp lý và Thi công xây.

Quy mô        : 14 ha

Địa chỉ          : KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam