Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Long Yi Industrial VN

Phạm vi              :   Thiết kế và thi công (nhà ăn, nhà xe, tường chắn).

Quy mô              :   3 Ha

Địa chỉ                :   KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương.

Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam