Nhà xưởng YMUV2 Công ty TNHH Long Fa Việt Nam

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng YMUV2

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Long Fa Việt Nam.

Phạm vi              :   Tổng thầu thiết kế và thi công (Xây dựng và M&E).

Qui mô               :   Diện tích đất: 220.000 m2. Diện tích sàn xây dựng: 148.068 m2.

Địa chỉ                :   KCN Minh Hưng III, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.