Nhà xưởng sản xuất TexHong Nhơn Trạch

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà xưởng sản xuất TexHong Nhơn Trạch

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH KHKT Texhong Nhơn Trạch

Phạm vi : Tổng thầu Thiết kế và Thi công (Xây Dựng & MEP) 6 ha.

Qui mô : 6 ha.

Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.